Kursy i szkolenia

Poniżej przedstawiamy listę prezentującą najpopularniejsze kursy i szkolenia ADR:

Kurs ADR podstawowy Katowice, Chorzów (Śląsk)

Tematyka tego kursu ADR obejmuje m.in.:

 1. Podstawowe wymogi dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje niebezpieczeństw z tym związanych.
 3. Obowiązki kierowcy odpowiedzialnego za przewóz materiałów niebezpiecznych.
 4. Zapobieganie możliwym zagrożeniom, które mogą wystąpić w trakcie transportu.
 5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia, które zaszło w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych.
 6. Zakazy i nakazy ładowania wspólnego różnych grup towarów niebezpiecznych,
 7. Kwestie dotyczące odpowiedzialności prawnej (cywilnej i karnej) oraz administracyjnej.

Szkolenia ADR cysterny Katowice, Chorzów (Śląsk)

Tematyka tego szkolenia ADR obejmuje m.in.:

 1. Podstawowe informacje dotyczące systemów zapełniania i opróżniania cystern.
 2. Reakcja innych pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.
 3. Podstawowe wymogi dotyczące cysterny.
 4. Dodatkowe normy i przepisy związane również z właściwym oznaczeniem tablic.

Kurs ADR klasa 1 ? wybuchowe Katowice, Chorzów (Śląsk)

Tematyka tego kursu ADR obejmuje m.in.:

 1. Wyszczególnienie i opis zagrożeń, które mogą powstać w wyniku transportu materiałów wybuchowych.
 2. Najważniejsze wymogi dotyczące transportu  materiałów wybuchowych zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Szkolenia ADR klasa 7 Katowice, Chorzów (Śląsk)

Tematyka tego szkolenia ADR obejmuje m.in.:

 1. Podstawowe informacje dotyczące zagrożeń, które niesie za sobą promieniowanie jonizujące.
 2. Zakazy i nakazy ładowania i układania  wspólnego różnych grup materiałów radioaktywnych.
 3. Postępowanie w sytuacji zagrożenia, które zaszło w trakcie transportu materiałów promieniotwórczych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 21. rok życia.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych kursów ADR na Śląsku, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.