start

ADR – SERWIS – DORADZTWO i SZKOLENIA

Nasz Ośrodek Szkolenia zajmuje się organizacją i prowadzeniem kursów pozwalających na zdobycie pełnej wiedzy oraz uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR). Chorzów, Katowice, Tychy, Gliwice, jak i cały Śląsk to główne miejsca, w których prowadzimy nasze kursy. W istocie jednak dojedziemy do każdego klienta na terenie całej Polski.

Nasze kursy ADR na Śląsku prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wśród naszych trenerów znajdują się praktycy z wieloletnim stażem pracy w firmach transportowych, produkcyjnych z branży towarów niebezpiecznych.

W naszej ofercie są również kursy w zakresie napełniania i opróżniania urządzeń ciśnieniowych towarami niebezpiecznymi (UNO, TDT). Nasze szkolenia w tym zakresie odbywają się według programów uzgodnionych z Transportowym Dozorem Technicznym. Jako jeden z nielicznych ośrodków na Śląsku dysponujemy uzgodnionymi miejscami egzaminowania praktycznego w zakresie klasy 2 ( gazy ) i klasy 3 ( ciekłe zapalne).

Oferujemy rzetelne szkolenia i kursy kończące się urzędowym egzaminem w najlepszej cenie. Zapraszamy!

AKTUALNOŚCI ADR :

Na stronach ONZ ukazała się nowa umowa 324 pozwalająca na przedłużenie uprawnień kierowcom, którzy utracili uprawnienia w okresie 1.03 do 1.10.2020  https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html Polska do dnia 25.03.2020 nie podpisała w/w umowy.

LINK do INSTRUKCJI PISEMNEJ ADR 2017 :https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Polish_2017.pdf

Tekst ujednolicony ustawy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych :

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112271367