Uprawnienia

Posiadanie zaświadczenia ADR uprawnia kierowcę do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zależności od ukończonego kursu; podstawowego , w cysternach, klasy 1 lub klasy 7.

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania kursu:

szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas : 24 godziny + 1 godzina ćwiczenia praktyczne;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach : 16 godzin + 1 godzina ćwiczenia praktyczne;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 8 godzin;

szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 8 godzin.

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;